loading please wait..

Víctor Correal

Sóc periodista, i el que sorgeixi. He treballat en ràdio, televisió, premsa, Internet i cinema a molts projectes que és provable que coneguis. Però n’hi ha molts més dels que mai n'has sentit a parlar perquè, en un punt o altre, van fracasar. I d’aquests són dels que n’estic més orgullós.

El 2007, amb un amic, vam crear Umbilical Produccions, una productora audiovisual que ha aconseguit fer arribar alguna de les seves idees a bona part del món. En l'actualitat, a més d'Umbilical, estic passant-m'ho be a GuideDoc i a Supera la ficción. M'agrada el treball en equip, l'únic problema que li veig és el fet d'haver de treballar amb altres persones.

Res de tot això que acabes de llegir forma part de les coses importants de la meva vida.

Soy periodista, y lo que surja. He trabajado en radio, televisión, prensa, Internet y cine en muchos proyectos que es probable que conozcas. Pero hay muchos más de los que nunca has sabido nada porque, en un momento u otro, fracasaron. Y de estos son de los que estoy más orgulloso.

El 2007, con un amigo, creamos Umbilical Produccions, una productora audiovisual que ha conseguido hacer llegar alguna de sus ideas a gran parte del mundo. En la actualidad, además de Umbilical, me lo estoy pasando bien en GuideDoc y en Supera la ficción. Me gusta el trabajo en equipo, el único problema que le veo es el hecho de tener que trabajar con otras personas.

Nada de todo esto que acabas de leer forma parte de las cosas importantes de mi vida.

I'm a journalist, and whatever comes. I've worked in many projects that you probably know on radio, TV, press, Internet and cinema. But there are many others that you don't know anything about them, because at some point, failed. And these are the ones I'm most proud of.

During 2007, with a friend, we created Umbilical Produccions, a production company that has achieved to get some of its ideas to a great piece of the world. Acttually, besides Umbilical, I'm enjoying on GuideDoc and on Supera la ficción. I like teamwork, the only problem I see is having to work with others.

None of this you just read is one of the important things in my life.

TV

AraBassas (ARA) / Alguna Pregunta Més? (TV3) / Señoras que (Antena 3) / Vuelta y vuelta (La Sexta) / La escobilla nacional (Antena 3) / Oi que m'entens (TV3) / Fichados (Antena 3)

Altres

Premi Nacional de Periodisme 2005 / Premi Civisme 2007 / Professor convidat a l'Universitat Ramon Llull / Patró de la Fundació Contes pel Món / Voluntari a El Cau Amic / Explorer.

Nous projectes

GuideDoc / Supera la ficción